TIETOSUOJALESOSTE (GDPR)

Voidaksemme palvella asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla, keräämme joitakin heitä koskevia tietoja.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Bastion Catering Oy
Y-tunnus: 2262565-0
Osoite: Kruunuvuorenkatu 9 C 19
Postinumero: 00160
Postitoimipaikka: HELSINKI
Puhelinnumero: 045 2776476
Sähköpostiosoite:

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: Bastion Catering Oy
Nimi: Merja Helaniemi
Osoite: Kruunuvuorenkatu 9 C 19>
Postinumero: 00160
Postitoimipaikka: HELSINKI
Puhelinnumero: 045 2776476
Sähköposti:

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

Ravintolavarauksiin, myyntitarjouksen tekemiseen ja tilaisuuden suunnitteluun, yhteydenotto-pyyntöjen vastaamiseen, laskutukseen, liiketoimintamme kehittämiseen, palveluidemme kohdentamiseen, analysointiin ja tilastointiin. Annettuja tietoja ei käytetä koskaan suoramarkkinointiin ilman asiakkaan erillistä suostumusta. Tietoja ei anneta kolmansille osapuolille.

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Keräämme tietoja asiakkaalta itseltään yhteydenottojen yhteydessä ja myöhemmin palvelujemme käytön yhteydessä. Voimme lisäksi kerätä tietoa julkisista lähteistä ja rekistereistä kuten yritysten ja yhteisöjen kotisivuilta. Henkilötietoja käsittelevät yrityksessämme ainoastaan ne työntekijät, joiden työnsä puolesta tulee ne nähdä. Bastion Catering Oy ei ole vastuussa niiden sivujen yksityisyyskäytännöistä, joille pääsee sivustomme linkkien kautta.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, yrityksen/yhdistyksen/yhteisön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tietoa tilaisuudesta, johon tarjousta pyydetään, osoite- ja laskutustiedot sekä asiakkaan suostumuksella muut tiedot, kuten lupa suoramarkkinointiin. Emme kerää sivuillamme vierailevien IP-osoitteista rekisteriä tai tilastoin niitä.

6. Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään. Tietoja kerätään myös Google Analytics – analytiikkatyökalun avulla.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakkaan tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

9. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramark-kinointitarkoituksiin.

11. Tietosuojaselosteen päivitys

Teemme päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme tai tietosuojaperiaatteidemme muuttuessa. Päivitämme selostetta myös lainsäädännön mahdollisesti muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan julkaistessamme päivitetyn tietosuojaselosteen.

Pin It on Pinterest