Bastion Bistron rakennuksen historia

Bastion Bistron rakennuksella on pitkä historia. Hirsirunkoinen rakennus rakennettiin vuonna 1892 Venäjän jalkaväen komppanian majoitustiloja ja koulua varten. Vuosina 1918-1919 koko Suomenlinnan linnoitus toimi punavankileirinä. Vankileirin naisvankila sijaitsi rakennuksessamme ja majoitti kaikki leirin naisvangit, joita siirrettiin yhteensä 250 Santahaminasta elokuusta 1918 alkaen Suomenlinnaan. Viimeiset vangit poistuivat Suomenlinnasta maaliskuussa 1919.

Kuva: Museovirasto

bastion bistro historia naisvangit rakennuksessamme 1918

Venäläisten majoitustiloista ja punavankileiristä aliupseerien kerhotilaksi

Vuonna 1926 talo annettiin Rannikkotykistörykmentti 1:n eli Suomenlinnassa toimivien aliupseerien klubin käyttöön. Kasarmin muutostyöt kerhoravintolaksi muuttivat tilajakoa, mutta alkuperäisiä ovia ja pintaverhouksia säilytettin.

Rannikkotykistorykmentti 1. aliupseerikerho Bastion Bistron pihalla 1926, kuva: Leo Tuomala, Suomenlinnan hoitokunta

Bastion bistro historia Rannikkotykistorykmentti 1 aliupseerikerho 1926
Helsingin pommituksen jälkeen vuonna 1944 purettiin rakennuksen luoteispäädystä pommituksessa vaurioituneet huoneet. Puretun osan kivijalan päällä on nykyisin Sotamuseon omistama rannikkotykki 100 TK.
Bastion bistro historia rannikkotykki 100TK sotamuseo 1944

Aliupseerikerhon historia rakennuksessa päättyi Bastion Bistron aloittaessa toiminnan 2016

Vuonna 1975 Aliupseeriklubia vetänyt yhdistys vaihtoi nimensä Suomenlinnan toimiupseerit ry:ksi ja uudelleen vuonna 1991 Suomenlinnan Päällistöyhdistys ry:ksi. Rakennusta kutsuttiin Yläkerhoksi erotuksena rinteen alapuolella toimineesta Helsingin Toimiupseerit ry:n kerhoravintolasta ns. Alakerhosta (nykyisin Hostel Suomenlinna).

Bastion bistro historia ravintola ylakerho
Vuosina 2006-2007 toteutetun mittavan peruskorjauksen jälkeen aliupseerikerho jatkoi edelleen toimintaansa. Korjaustyössä pyrittiin säilyttämään nykyisin Bastion Bistrolle kuuluvien ravintolatilojen eri-ikäiset talon historiasta kertovat rakennusosat.

Taloon rakennettiin myös vuokrattava sauna. Kerho sai myöhemmin uuden nimen Klubiravintola 20. Tälla nimellä sen toiminta päättyi vuonna 2015. Bastion Bistro aloitti rakennuksessa elokuussa 2016.

Bastion bistro historia juhlaväki ravintolan etupihalla Suomenlinnassa

Pin It on Pinterest